De Verkiezing

De Verkiezing van de Etnische Zaken Vrouwen Awards is een initiatief van EZVN Businessclub en wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Stichting EZVN. De Businessclub is opgericht op 12 januari 2004 met als doel het bevorderen van diversiteit van etnische vrouwen die ondernemer, managers en professionals zijn. Vrouwen met een andere etnische achtergrond op een hoge maatschappelijke positie in de maatschappij zichtbaar maken.

EZVN Businessclub

EZVN Businessclub is als zusterorganisatie van de European Federation Black Woman Business Owners (EFBWBO) al vanaf 1997 als netwerkorganisatie actief in Nederland. Met een netwerkbestand van samen meer dan 5.000 deelneemsters tracht EZVN samen met de EFBWBO aan te haken bij Europese ontwikkelingen met als doel de etnische zakenvrouw te organiseren om kennisuitwisseling en economische groei te realiseren in Nederland en de rest van Europa.

De Businessclub beoogt met het creëren van een platform voor de etnische zakenvrouwen in Nederland, de krachten te bundelen teneinde hen te stimuleren in hun ondernemerschap door middel van effectiever gebruik te maken van eigen, maar ook bestaande en nieuwe netwerken. Hiermee creëert zij tevens een centraal  en deskundig aanspreekpunt voor overheid, werkgevers- en werknemers- en zusterorganisaties in binnen – en buitenland. Door het jaarlijks aanbieden van een op maat gesneden programma worden zakenvrouwen met een andere etnische achtergrond gesterkt in hun ontwikkeling, groei en participatie aan voor hen belangrijke deelnetwerken, verbeteren zij hun ondernemers- en managersvaardigheden, ontstaan rolmodellen en worden zij zichtbaar in de maatschappij.

Lid Worden

Vind jij etnische diversiteit belangrijk en wil je onderdeel uit maken van een netwerk dat ondernemers, managers en professionals met diverse culturele achtergronden zichtbaar maakt voor de top van het Nederlandse bedrijfsleven, belangenorganisaties en verschillende overheidsinstanties. Wil je netwerken, kennis delen en toegang hebben tot de exclusieve bijeenkomsten van EZVN Businessclub. Word dan lid van EZVN Businessclub.