EZVN helpt, allochtone jongeren op VMBO Scholen, op weg met een programma dat hun kansen op een succesvolle start op de arbeidsmarkt vergroot.

EZVN vindt dat elk kind een eerlijke kans verdient op de arbeidsmarkt, ook als het opgroeit in een omgeving met minder voorbeelden en rolmodellen om zich aan op te trekken. Veel jongeren die opgroeien in een omgeving met sociaaleconomische achterstand vinden het lastig een juiste studiekeuze te maken of slagen er – door gebrek aan vaardigheden – niet in hun stage af te ronden. EZVN wil daar verandering en brengen en helpt jongeren van 8 tot en met 16 jaar op weg naar een goede start op de arbeidsmarkt: door beroepsoriëntatie op de werkvloer, het aanleren van (sociale) vaardigheden en het aanbieden van workshops over ondernemerschap.

Deze doelstelling bereiken we door intensief samen te werken met scholen en bedrijven. Succesvolle rolmodellen uit het EZVN netwerk met eigen bedrijven en hun medewerkers worden ingezet en dragen als trainer of coach hun kennis en ervaring over of ontvangen leerlingen in hun bedrijf voor een kijkje achter de schermen . De ervaring is dat vreemde ogen dwingen en dat de expertise van professionals jongeren inspireert. De projecten worden aangeboden via basisscholen en vmbo-scholen en zijn ingebed in het onderwijsprogramma. Hierdoor kan EZVN een groot bereik realiseren. Voor scholen vormt EZVN een belangrijke schakel naar de beroepspraktijk. Voor bedrijven is het goed voor de beeldvorming van jongeren en het vmbo. Voor bedrijven is meedoen met EZVN leuk en leerzaam. Jongeren krijgen meer kansen; ook als zij opgroeien in een omgeving waar dat minder vanzelfsprekend is. EZVN neemt de volledige organisatie uit handen.

Het project waar EZVN in 2016 mee gestart is. is het aanbieden van Bliksemstages.
Een Bliksemstage is een bedrijfsbezoek van één dagdeel voor leerlingen van de basisschool (groep 7 en 8) en het vmbo (klas 1 en 2). In kleine groepjes bezoeken de jongeren een bedrijf waar ze ook echt de handen uit de mouwen mogen steken. Zo mogen ze op kinderdagverlijven met de kleintjes een activiteit doen, kruipen ze in de huid van een advocaat, maken ze hun eigen crème bij de apotheek en helpen ze achter de kassa bij een supermarkt. Op deze manier zien ze welke beroepen er allemaal zijn en kunnen ze écht ervaren wat het werk inhoudt.
Veel belangrijker vindt EZVN dat zij zien dat de bedrijven uit het EZVN network met een sccesvolle allochtone onderneemster aan het roer voor hen als rolmodel gaat fungeren.
Doel is dat de leerlingen beter in staat zijn een keuze te maken voor een sector of vervolgopleiding. Uit onderzoek is gebleken dat een Bliksemstage bijdraagt aan het vormen van hun beroepsbeeld en daarmee bij het maken van sector- en studiekeuzes. Met meer kennis over het bedrijfsleven kunnen VMBO leerlingen betere keuzes maken voor een vervolgopleiding waardoor de kans op vroegtijdige schooluitval afneemt en de kans op werk na school toeneemt.
EZVN is op dit moment actief op de VMBO scholen in Rotterdam. De ambitie is om de komende jaren uit te breiden naar meer steden met sociaaleconomische achterstand. Naast geografische uitbreiding wil EZVN het effect van de projecten uit de EZVN-leerlijn vergroten door toevoeging van nieuwe projecten en verbetering van bestaande projecten door wetenschappelijk onderzoek.

Op het gala van 29 oktober 2016 zal de opbrengst van de loterij ten goede komen aan dit project voor VMBO leerlingen.