Selectieprocedure

De nominatie gaat volgens een vaststaand proces.

1. De voorselectie

Het bestuur van EZVN maakt een eerste selectie uit alle inzendingen en beoordeelt ingekomen portfolio’s op volledigheid en op basis van de opgestelde beoordelingscriteria. Uit deze selectie worden vervolgens vijf kandidaten voorgelegd aan de jury. De jury draagt zorg voor een zorgvuldige en onafhankelijke jurering op grond van de criteria, zoals die in artikel 6 van het juryreglement zijn omschreven.Belangrijke criteria zijn met name een duidelijk groeiperspectief, zichtbare ambitie en een bepaalde omzet cq salaris. Verder maakt een persoonlijk gesprek altijd onderdeel uit van de eerste selectie.

2. Presentaties en kennismaking jury

De geselecteerde kandidaten presenteren zich tijdens een speciale jurybijeenkomst aan de juryleden. De kandidaten worden naast hun dossier, beoordeeld op de vorm en inhoud van de presentatie, zakelijk inzicht en charisma. De juryrondes resulteren in 3 genomineerden voor de titel van EZVN Zakenvrouw Nederland en 3 genomineerden voor de titel van de EZVN Manager Nederland.

3. De verkiezingsavond

Tijdens een prestigieus gala presenteren de genomineerden zich live en middels een film aan het publiek.  Tijdens het gala worden de winnaressen bekend gemaakt.

Procedure in het kort:

 • Aanmelden van kandidaten kan in de periode van 1 april tot 1 september 2016.
 • Kandidaten worden na aanmelding gescreend.
 • Op 1 oktober 2016 worden de genomineerden voor de EZVN Awards 2016 door de jury bekendgemaakt.
 • Op 29 oktober 2016 worden de winnaressen van de EZVN Awards tijdens een feestelijk Gala diner gepresenteerd.

Criteria voor de EZVN Awards

Voor de EZVN Zakenvrouwen Award komen in aanmerking:

 • Vrouwen met een etnische achtergrond die minimaal twee jaar staan ingeschreven bij een van de Kamers van Koophandel in Nederland en een onderneming leiden in Nederland;
 • Die in hun onderneming minimaal twee personen (2 fte) op de loonlijst hebben en het afgelopen jaar een positief eigen vermogen hebben opgebouwd. Daarnaast hebben deze vrouwen de afgelopen jaren niet alleen uitzonderlijk gepresteerd met hun onderneming, maar hebben ze een duidelijk groeiperspectief en ambitie voor ogen.
 • De kandidaten voor de ondernemersprijs moeten financiële gegevens (jaarstukken) overleggen. Zonder financiële gegevens wordt een kandidaat niet gescreend.

De jury beoordeelt kandidaten onder andere op het hebben van een duidelijk groeiperspectief en ambitie voor hun reeds bloeiende onderneming. Het is de jury daarbij vooral te doen om vrouwen die door hun visie en aanpak als voorbeeld en inspiratie kunnen dienen voor andere etnische ondernemers.

Voor de EZVN Managers Award komen in aanmerking:

 • Vrouwen met een etnische achtergrond, die een topfunctie bekleden binnen het bedrijfsleven of de (semi) overheid;
 • Daarnaast hebben deze vrouwen de afgelopen jaren niet alleen uitzonderlijk gepresteerd in hun functie, maar zich ook positief onderscheiden op het gebied van leiderschap.

De jury beoordeelt de kandidaten onder andere op het juist weten te benutten van verschillen en deze verschillen niet als een probleem zien. Het is de jury daarbij vooral te doen om vrouwen die door hun visie en aanpak als voorbeeld en inspiratie kunnen dienen voor andere managers met een etnische achtergrond.

Wie kunnen worden voorgedragen?

 • Leden van EZVN en leden van geassocieerde organisaties en netwerken.
 • Relaties van (leden van) netwerken. Kandidaten hoeven geen lid van een netwerk te zijn.

 

EZVN Zakenvrouw

Voor vrouwelijke etnische ondernemers die door hun visie en aanpak als voorbeeld en inspiratie kunnen dienen voor andere etnische ondernemers. In aanmerking komen ondernemers die een toponderneming bezitten en leiden; die minimaal twee jaar staan ingeschreven bij een Kamer van Koophandel in Nederland; die de afgelopen twee jaren een positieve balans hadden; daarnaast hebben deze onderneemsters een duidelijk groeiperspectief en een ambitie voor ogen voor hun reeds bloeiende onderneming.

EZVN Manager

De EZVN zoekt kandidaten die verschillen niet als een probleem zien, maar juist weten te benutten. De jury kijkt hierbij vooral naar vrouwen die door hun visie en aanpak als voorbeeld en inspiratie kunnen dienen voor andere Etnische managers. In aanmerking komen; vrouwen die een topfunctie bekleden binnen het bedrijfsleven of de (semi-) overheid, daarnaast hebben deze vrouwen de afgelopen jaren niet alleen uitzonderlijk gepresteerd in hun functie, maar hebben zij zich ook positief onderscheiden op het gebied van leiderschap.

EZVN Aanmoedigingsprijs

De Aanmoedigingsprijs is er om jong ondernemerschap te stimuleren. De aanmoedigingsprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een jonge, innovatieve en verfrissende onderneming geleid door een talentvolle ambitieuze onderneemster. De jury beoordeeld de kandidaten op ondernemerschap, strategie en visie, financiën, durf en daadkracht maar ook op basis van succesfactoren (omzet, personeel, klanten) en ondernemerschap (ambitie, creativiteit, innovativiteit). Daarnaast hebben deze onderneemsters een duidelijk groeiperspectief en een ambitie voor ogen voor hun reeds bloeiende onderneming.